Hvad er en Shapefil (shp)?

Hvad er en .shp fil:

.shp står for Shapefil, som er et digitalt vektorlagerformat til lagring af geografisk information (GIS) og tilhørende attributoplysninger. Shp filformatet stammer fra 1990’erne og er nok det mest understøttet format mht GIS software.

Om Shape filformatet

Shapefiler er et vektorbaseret GIS format som kan indeholde geometri i form af punkter, linjer og polygoner. Hvert geometriske element kan have tilhørende dataattributter der tilsammen udgør GIS data. Udtrykket “shapefil” er ret almindeligt, men i realiteten er der tale om en samling filer med et fælles filnavnspræfiks som skal ligge gemt i samme mappe. Der er tre nødvendige filer som udgør en shapefil, nemlig .shp, .shx og .dbf.

Obligatoriske filer i en Shape filmappe:

  • .shp eller “shapefilen” – indeholder vektorlagets geometri
  • .dbf eller “attribut filen” – indeholder vektorlagets metadata (stednavne, befolkning, en kvantitativ måling eller andet)
  • .shx eller “shape index formatet” – en funktionelt index som optimere loading af større filer

Valgfrie filer i en Shape filmappe:

Der findes en række ekstra filtyper som forskellige GIS software klienter automatisk generere for at forbedre Shape filens performance.

  • .prj eller “kort projektionen” – denne fil beskriver hvilket CRS-koordinatsystem shapefilen tilhører
  • .cpg eller “data-encoding” – er en fil som forklare hvilke character encoding .dbf filen bruger
  • .shp.xml – er geospatial metadata i XML format
  • .sbn, .sbx, .fbn, .fbx og .qix – er alle spatial indexfiler
  • .ain og .aih – er begge attribut indexfiler
  • .ixs og .msx – er begge geokodnings indexfiler

Fordele og ulemper ved Shape filformatet

✔️ SHP er understøttet af næsten alle GIS programmer

✔️ SHP er robust og der findes en masse offentligt tilgængelige data

❌ SHP filformatet anvender oftest mere plads en fx GeoJSON og TopoJSON

❌ SHP understøtter ikke topografisk data

❌SHP kan ikke renderes direkte af webteknologier så som leaf

❌SHP kræver at alle filerne er intakte for at der ikke mistes data

Læs mere om Shape filformatet her:

https://www.esri.com/content/dam/esrisites/sitecore-archive/Files/Pdfs/library/whitepapers/pdfs/shapefile.pdf

Scroll to Top