Billede af et Geografisk Informations System

Hvad er et Geografisk Informations System (GIS)?

Hvad betyder GIS

Et geografisk informationssystem (GIS) er et computersystem til at bearbejde, lagre og visualisere geografiske data eller data som er knyttet til positioner på Jordens overflade. GIS kan vise alle typer kort data, et par almindelige eksempler er alt det du fx ser i din telefons Maps App (så som gader, butikker eller satellit billeder).

Hvad indeholder GIS data og hvordan generer man det

Alle datasæt som kan relateres til et sted kan konverteres til GIS data. Det eneste krav er at man har de geometriske GIS-filer og et fælles index som kan knytte de to sammen. Ved at knytte almindelige data til geografi og derved konvertere det til GIS data, er det muligt at finde nye sammenhænge komplekse datasæt som eller ikke var muligt.

GIS data kan indeholde fire typer af data:

  • Attributdata: I form af numerisk-, kategorisk- og tekst-data. Attributdata kan beskrive alt lige fra befolkningsantal, til åbningstiderne på en butik, til at indeholde en anmeldelse af et landemærke.
  • Vektordata: Eller geometrisk data, indeholder den geografiske udstrækning af det givne element. Vektordata kan være et punkt, en streg, et polygon eller en sammensætning af de tre.
  • Raster data: Er en geokodet billedefil, dvs et billede med koordinater som kan vises sammen med andet GIS data.

GIS data kan lagres i en række forskellige GIS filformater, de tre mest almindelige er:

Alle tre filformater understøtter både den geografiske del og dets attribut-data.

Eksempler på hvordan Geografisk Informations System kan anvendes

En GPS: Et eksempel som de fleste af os kender fra dagligdagen, nemlig brugen af GIS data til at navigere ved hjælp af GPS’en i en mobiltelefon. Her sammensætter man to koordinater (et for destinationen og et for ens aktuelle placering ), med en række linjer (som udgør den udregnede rute) og et baggrundskort.

Spatial analyse af sociodemografi: Der findes en lang række sociodemografiske data der beskriver forskellige befolkningsgrupper. Man fx på dst.dk gratis hente data omkring kultur, etnicitet, uddannelse og meget andet aggregeret på en af de Danske administrative geografiske inddelinger.

Knyttes de sociodemografiske data sammen med geometrien fra en af nedenstående GIS datasæt, så vil det være muligt at visualisere, analysere og processere de ellers komplekse data og finde sammenhænge som ellers ikke var muligt. Download GIS-filerner her:

Analyse af demokratiet og de danske valg: Ønsker man at grave dybere ned i hvordan den danske befolkning stemmer på tværs af byer, tid eller partier. Så kan man hente de historiske valg resultater (fx fra dst.dk) og knytte det sammen med Valgets Geografiske Inddeling. På Data-Science.dk tilbyder vi download af:

Scroll to Top