Hvad er GeoJSON?

GeoJSON defination:

GeoJSON er en vektorbaseret GIS datastruktur der følger JSON-formatet. En GeoJSON fil indeholder et række Features som hver især indeholder et geometrisk element “Geometry” og noget tilhørende data “Properties”.

Om GeoJSON formatet

“Geometry”-delen af en GeoJSON fil kan være de samme geografiske formater som man kender fra andre GIS-filformater (Point, LineString, Polygon, MultiPoint, MultiLineString og MultiPolygon).

“Properties”-delen kan indeholde alle typer data, men det vil typisk være tekst eller tal.

Fordele og ulemper ved GeoJSON

✔️ GeoJSON er opensource

✔️ GeoJSON er lightweight og effektivt til at overføre data imellem applikationer

✔️ GeoJSON er bredt anvendt og kan indlæses i de fleste GIS systemer

❌ GeoJSON mister performance ved store datasæt (TopoJSON er en videreudvikling som bruger mindre plads)

❌ GeoJSON understøtter kun vektor dataformater (dvs ikke raster/billeder)

Gå til GeoJSON projektets egen hjemmeside:

https://geojson.org/

Scroll to Top