Hvad er TopoJSON?

Hvad er TopoJSON:

TopoJSON er et GIS dataformat, det er en videreudvikling af GeoJSON som i de fleste tilfælde forbruger mindre data og derved har en hurtigere performance.

TopoJSON datastruktur

Hvert punkt i geometri-delen på en TopoJSON fil er relativ til et punkt i sig selv, de lagres som “arc” får man typisk koordinater som fx [0,0] [0,1] [1,1] som fylder noget mindre end fx [55.804483, 12.473002] [54.502376, 11.433231] [55.569834, 12.764389]. Som et resultat er TopoJSON væsentligt mere kompakt end GeoJSON, og tilbyder ofte en reduktion på 80 % eller mere selv uden forenkling.

Desuden eliminerer TopoJSON redundans, dette tillader at geometrier som deler features lagret bliver lagret i den samme fil. For eksempel vil den delte grænse mellem to nabokommuner kun blive repræsenteret én gang i stedet for at blive duplikeret for begge stater. En enkelt TopoJSON-fil kan indeholde flere funktionssamlinger uden duplikering, såsom regioner og kommuner.

Både TopoJSON og GeoJSON filer er txt-kompatible dvs. begge kan redigeres i en teksteditor og gzip-komprimeres med stor effekt.

Fordele og ulemper ved TopoJSON:

✔️ TopoJSON er opensource

✔️ TopoJSON er det mest effektive GIS filformat mht pladsforbrug og er derfor det fortrukne format til dashboards og webapplikationer

❌ TopoJSON er mere komplekst end fx GeoJSON

❌ TopoJSON understøttes ikke af alle GIS software klienter

Læs mere om TopoJSON på:

https://github.com/topojson

Scroll to Top