Lav et interaktivt HTML kort med Plotly og Python

Python er et af de mest udbredte programmerings sprog og Plotly er et af de mest udbredte biblioteker til at lave grafer med i Python.

Med Plotly Express er det muligt på få linjers kode at generere et interaktivt HTML kort som kan åbnes af alle som har adgang til en browser.

Alternativt til Plotly kan man også bruge Folium til at lave et interaktive HTML kort som er et andet python bibliotek.

Trinvis guide til at lave et Plotly kort

1: Installation af nødvendige biblioteker: Først skal du sørge for, at du har de nødvendige biblioteker installeret. Du kan installere dem ved hjælp af pip

pip install plotly pandas

2: Import data og generer kortet med Plotly Express

Du skal have geografiske data, som du vil visualisere. Dette kan være i form af en CSV-fil, Excel-fil, GeoJSON, TopoJSON eller en anden datakilde. For denne guide antager vi, at dataene er i en CSV-fil.

Nu kan du bruge Plotly Express til at oprette et grundlæggende interaktivt kort. Her er et eksempel på, hvordan du kan oprette et kort med punkter på en verdenskort:

import plotly.express as px
import pandas as pd
data = pd.read_csv('din_data.csv')
fig = px.scatter_geo(data, 
           locations='landekode', # Kolonnen med landekoder
           color='noget_andet_data', # Farvekode punkter efter en anden kolonne
           hover_name='navn', # Tekst, der vises, når du holder musen over punkterne
           projection="natural earth") # Vælg den ønskede kortprojektion
fig.show()

3: Tilpasning og styling

Du kan tilpasse dit kort ved at tilføje titler, ændre farver og tilføje andre elementer som markører og linjer. Plotly giver dig mange muligheder for at tilpasse dit kort, så det passer til dine behov. Se Plotlys dokumentation for flere oplysninger om tilpasning.

4: Gem dit interaktive kort (valgfrit)

Hvis du vil gemme dit interaktive kort som en HTML-fil, kan du gøre det ved hjælp af følgende kode:

fig.write_html('interaktivt_kort.html')

Læs mere om Plotlty Express på deres egen hjemmeside.

Scroll to Top